Toczenie

Najbardziej znaną metodą obróbki skrawaniem jest toczenie a jej cechą charakterystyczną jest wykonywanie przez obrabianą rzecz ruchu głównego obrotowego, który decyduje o prędkości skrawania. Nóż tokarski z kolei porusza się ruchem posuwowym. Gdy obrabiana jest powierzchnia zewnętrzna to mamy do czynienia z toczeniem, jeśli obrabiana jest powierzchnia wewnętrzna nazwana jest wytaczaniem.

Narzędzia tokarskie są narzędziami posiadającymi jedno ostrze, inaczej nazywanymi nożami imakowymi. Wśród nich znajdują się przecinaki, zdzieraki czy wytaczaki w zależności od zastosowania w danym procesie obróbki. Obecnie stosowane są noże, które posiadają wymienną wieloostrzową płytkę dzięki czemu wykorzystując jedną oprawkę narzędziową w prosty sposób można wymieniać płytki narzędziowe, różniące się geometrią czy wykonaniem materiałowym. Płytki łączone są najczęściej przy użyciu śrub, gdyż takie połączenie w praktyce okazuje się niezawodne.

Możemy wymienić następujące, główne rodzaje toczenia:

  • wzdłużne
  • poprzeczne
  • kształtowe

Wzdłużne wykonywane są zazwyczaj na dwa razy. Pierwsze przejście ostrza nazywamy toczeniem zgrubnym natomiast drugie nazywamy precyzyjnym. Poprzeczne zastosujemy zazwyczaj w wypadku toczenia powierzchni czołowej elementu obrabianego. Toczenie kształtowe polega na toczeniu brył za pomocą noża posiadającego ostrze mające kształt, który tworzy obrabiany przedmiot.