Obróbka skrawaniem

Proces polegający na usuwaniu nadmiaru materiału z elementów narzędziami skrawającymi. Ostrza tychże narzędzi posiadają zdefiniowana geometrię a ilość ich jest ustalona. W czasie obróbki oddzielony naddatek materiału zmienia się w wióry a maszyny, w których przeprowadza się całą operacje nazywane są ogólnie obrabiarkami. Wśród nich znajdują się te specjalistyczne, skupiające się na procesie skrawania a mianowicie tokarki, wiertarki, frezarki, piły, dłutownice oraz szlifierki.

Obróbka skrawaniem to proces realizowany za pomocą poniższych sposobów, jakimi między innymi są:

  • frezowanie – kształtowane są powierzchnie krzywoliniowe i płaszczyzny
  • toczenie – obrabiane są powierzchnie obrotowe wewnętrzne oraz zewnętrzne
  • wiercenie – proces, w którym wykonywane są otwory
  • rozwiercanie – proces, który polega na wykańczaniu otworów walcowych
  • struganie i dłutowanie – sposób polegający na obróbce przy pomocy narzędzia, działający na zasadzie ruchu posuwisto-zwrotnego.

Wykształciło się wiele podziałów obróbki skrawaniem, lecz najogólniej proces obróbczy można podzielić na trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj, czyli obróbka zgrubna polega na usunięciu zewnętrznej warstwy materiału z obrabianego elementu. Zostaje zarysowany kształt, który można doprecyzować w kolejnych etapach, usuwając naddatek materiału. Tutaj znajduje zastosowanie drugi rodzaj, czyli obróbka kształtująca, która przybliża kształt elementu w możliwie największym stopniu do finalnego. Trzeci, czyli obróbka wykańczająca, dokładne wytaczanie i frezowanie. Najlepsza precyzja tej obróbki pozwali uzyskać wymagany efekt.