Stężenia prętowe

Stężenia służą nadaniu stabilności całej konstrukcji lub jej konkretnym częściom, a także przenoszą obciążenia poziome od wiatru, urządzeń transportowych prostopadle do płaszczyzny obciążeń nośnych układów poprzecznych hal. W ten sposób jest uzyskiwane jest jednoczesne działanie w przenoszeniu wytężeń między częściami szkieletu nośnego konstrukcji oraz jej przestrzeni.

Stabilność i nośność konstrukcji powinny być zapewnione w fazie eksploatacji, jednak bez wykluczenia transportu oraz montażu konstrukcji stalowych, a także okresu rozbudowy, remontu. Dlatego oprócz stężeń stałych stosuje się stężenia tymczasowe czego przykładem może być okres montażu konstrukcji. W halach o konstrukcji stalowej najczęściej wykorzystywane są stężenia prętowe, które są podstawową opcją, ekonomiczną, ale bardzo skuteczną.

Zależnie od roli, jaką będą spełniać oraz kształtu i miejsca w danej konstrukcji w jakiej będą się znajdować rozróżnia się stężenia dachowe (poziome poprzeczne, poziome podłużne, pionowe podłużne) i ścienne (pionowe podłużne słupów, pionowe poprzeczne ściany szczytowej, poziome podłużne ściany bocznej, poziome poprzeczne ściany szczytowej)

Wybranie niezbędnych stężeń dla konstrukcji budowli jest zależne od rozwiązań konstrukcyjnych jej ustroju nośnego i obciążeń hali. Na podstawie analizy geometrycznej niezmienności i sztywności budynku w płaszczyźnie dachu oraz ścian ustalany jest wymagany rodzaj stężeń szkieletu nośnego.