Usługi montażowe/demontażowe maszyn i konstrukcji stalowych

W oparciu o wysokowykwalifikowaną kadrę spawalniczo-montażową świadczymy również usługi w zakresie spawania oraz montażu konstrukcji, w tym również pod dozór UDT. Specjalizujemy się również w montażu wszelkich maszyn i urządzeń technologicznych w oparciu o dostarczona dokumentację oraz (jeśli to konieczne) na podstawie wstępnego szkolenia naszego personelu.